Sulje X
slide3
slide1
slide2
slide4

koulutus

www.namaste.fi/koti

MB Elämäntaidon valmentaja®

MB Master CoachTM

MB Onnellisuusvalmentaja®

EIF Enneagrammiohjaaja®

yhteistyössä 

https://www.facebook.com/ElamantaidotKouluun/?fref=ts

jäsenyys

www.icffinland.fi

www.yrittajat.fi 

vapaaehtoistoiminnassa

http://yeskummit.fi/

www.innerwheel.fi

mediassa

http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/teen-just-niin-kuin-tykkaan-tallaisia-uudenvuodenlupauksia-tekevat-life

http://tutka.pro/?p=26395

 

Life Coach Anu Beranger tietosuojaseloste

Yksityisyytesi on minulle tärkeää. Tutustu alla olevaan rekisteriselosteeseen.

1. Rekisterinpitäjä

Life Coach Anu Beranger

Yhteystiedot:

Anu Beranger
Vanha Hirvensalontie 4 as 3
20810 Turku

040 7708382

anu@anuberanger.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja tiedottaminen

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero

syntymäaika

Asiakastiedot

tiedot ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen anu@anuberanger.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

Asiakkaalta itseltään esim. messuilla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Life Coach Anu Berangerin ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee ainoastaan Anu Beranger

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.